Team

Team

Gerogi Bojkovski

Gerogi Bojkovski

Нашата цел е да Ви покажем традиционната българска трапеза, останала запечатана в съзнанието ни и пренесена във времето.

Ivan Milushev

Ivan Milushev

Нашата цел е да Ви покажем традиционната българска трапеза, останала запечатана в съзнанието ни и пренесена във времето.

Yani Sokolov

Yani Sokolov

Нашата цел е да Ви покажем традиционната българска трапеза, останала запечатана в съзнанието ни и пренесена във времето.

Stanislav Vasilev

Stanislav Vasilev

Нашата цел е да Ви покажем традиционната българска трапеза, останала запечатана в съзнанието ни и пренесена във времето.

Gabriela Angelova

Gabriela Angelova

Нашата цел е да Ви покажем традиционната българска трапеза, останала запечатана в съзнанието ни и пренесена във времето.

Neli Svestnikovska

Neli Svestnikovska

Нашата цел е да Ви покажем традиционната българска трапеза, останала запечатана в съзнанието ни и пренесена във времето.

Vladimir Zaprianov

Vladimir Zaprianov

Chef

Нашата цел е да Ви покажем традиционната българска трапеза, останала запечатана в съзнанието ни и пренесена във времето.

Ivo Nikolov

Ivo Nikolov

Chef

Нашата цел е да Ви покажем традиционната българска трапеза, останала запечатана в съзнанието ни и пренесена във времето.

Veselin Boikonov

Veselin Boikonov

Chef

Нашата цел е да Ви покажем традиционната българска трапеза, останала запечатана в съзнанието ни и пренесена във времето.

Plamen Petkov

Plamen Petkov

Chef

Нашата цел е да Ви покажем традиционната българска трапеза, останала запечатана в съзнанието ни и пренесена във времето.

Anton Antonov

Anton Antonov

Chef

Нашата цел е да Ви покажем традиционната българска трапеза, останала запечатана в съзнанието ни и пренесена във времето.