Екип

Екип

Георги Бойковски

Георги Бойковски

Нашата цел е да Ви покажем традиционната българска трапеза, останала запечатана в съзнанието ни и пренесена във времето.

Иван Милушев

Иван Милушев

Mиксолог

Нашата цел е да Ви покажем традиционната българска трапеза, останала запечатана в съзнанието ни и пренесена във времето.

Яни Соколов

Яни Соколов

Сладкар

Нашата цел е да Ви покажем традиционната българска трапеза, останала запечатана в съзнанието ни и пренесена във времето.

Станислав Василев

Станислав Василев

Управител, сервитьор

Нашата цел е да Ви покажем традиционната българска трапеза, останала запечатана в съзнанието ни и пренесена във времето.

Габриела Ангелова

Габриела Ангелова

Сладкар

Нашата цел е да Ви покажем традиционната българска трапеза, останала запечатана в съзнанието ни и пренесена във времето.

Нели Свещниковска

Нели Свещниковска

Сладкар

Нашата цел е да Ви покажем традиционната българска трапеза, останала запечатана в съзнанието ни и пренесена във времето.

Владимир Запрянов

Владимир Запрянов

Готвач

Нашата цел е да Ви покажем традиционната българска трапеза, останала запечатана в съзнанието ни и пренесена във времето.

Иво Николов

Иво Николов

Готвач

Нашата цел е да Ви покажем традиционната българска трапеза, останала запечатана в съзнанието ни и пренесена във времето.

Веселин Бойконов

Веселин Бойконов

Готвач

Нашата цел е да Ви покажем традиционната българска трапеза, останала запечатана в съзнанието ни и пренесена във времето.

Пламен Петков

Пламен Петков

Готвач

Нашата цел е да Ви покажем традиционната българска трапеза, останала запечатана в съзнанието ни и пренесена във времето.

Антон Антонов

Антон Антонов

Готвач

Нашата цел е да Ви покажем традиционната българска трапеза, останала запечатана в съзнанието ни и пренесена във времето.

Сеслав Петров

Сеслав Петров

Миксолог

Адриана

Адриана

Сервитьор